Aktualności

Harmonogram wypłat zasiłków za miesiąc lipiec 2017

31.07.2017 r.

Publikujemy informację dotyczącą wypłaty zasiłków.

Lipiec 2017

Zasiłki wypłaca Bank Spółdzielczy w Kamieniu - Kamień 297

Wypłaty w godz. : 8.00   -   15.00

Data: 09.08.2017
Miejsce zamieszkania osoby bezrobotnej: Gmina Kamień
NR FK: Nr FK 1 - 999999 

UWAGA !!!

Świadczenia są do odebrania jedynie w terminie wynikającym z powyższego harmonogramu. W przypadku nie pobrania świadczenia w tym dniu należy uzgodnić dodatkowy termin wypłaty w PUP w Rzeszowie  ul. Partyzantów 1a, pok. 17 lub telefonicznie pod nr 17 25-00-155. Zasiłki i inne świadczenia nie pobrane w terminie przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich po raz pierwszy do dyspozycji.

ZASIŁKI BĘDĄ WYPŁACANE NA PODSTAWIE DOWODU OSOBISTEGO I KARTY KONTROLNEJ.