Aktualności

Połączenie Banku Spółdzielczego w Jasionce (Bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Kamieniu (Bank Przejmowany)

01.04.2022 r.

Szanowni Państwo,

Drodzy Klienci,

uprzejmie informujemy, że Organy Statutowe Banku Spółdzielczego w Jasionce oraz Banku Spółdzielczego w Kamieniu zgodnie postanowiły o połączeniu obydwu Banków.

Połączenie prawne Banków nastąpiło w dniu 1 kwietnia 2022 roku, z chwilą wpisu aktu połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). W wyniku połączenia Bank Spółdzielczy w Jasionce stał się następcą prawnym i wstąpił w prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Kamieniu. Powstały w wyniku połączenia Bank będzie działał dalej pod nazwą Bank Spółdzielczy w Jasionce.

Dzięki połączeniu zwiększy się potencjał ekonomiczny Banku. Proces łączeniowy wpłynie pozytywnie na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Banku na lokalnym rynku usług finansowych, zwiększeniu uległa sieć dotychczasowych palcówek Banku o dwie nowe placówki: Oddział w Kamieniu oraz Filia w Łowisku.

Pragniemy podkreślić i zapewnić, że łączenie Banków nie nakłada na Klientów Banku żadnych dodatkowych obowiązków. Dołożymy wszelkich starań, aby działania Banku związane z procesem łączeniowym były nieodczuwalne dla Państwa.

Szczegółowe informacje na temat połączenia można uzyskać w Centrali Banku.

Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jasionce