Aktualności

Publikujemy informację dotyczącą wypłaty zasiłków.

Publikujemy informację dotyczącą wypłaty zasiłków.

Publikujemy informację dotyczącą wypłaty zasiłków.

Z dniem 31.03.2017 r. wprowadzona została zmiana adresu do logowania klientów indywidualnych.

22.02.2016 r.

W związku informacjami w mediach dotyczącymi sytuacji finansowej w sektorze SKOK, oraz pojawiającymi się wątpliwościami klientów informujemy, że Banki Spółdzielcze nie są spółdzielczymi kasami oszczędnościowo - kredytowymi.