Aktualności

22.02.2016 r.

W związku informacjami w mediach dotyczącymi sytuacji finansowej w sektorze SKOK, oraz pojawiającymi się wątpliwościami klientów informujemy, że Banki Spółdzielcze nie są spółdzielczymi kasami oszczędnościowo - kredytowymi.

Informujemy o godzinach otwarcia placówek Banku.

Specjalnie dla naszych Klientów uruchomiliśmy stronę internetową Banku Spółdzielczego w Kamieniu.