Aktualności

Ważna informacja

22.02.2016 r.

W związku informacjami w mediach dotyczącymi sytuacji finansowej w sektorze SKOK, oraz pojawiającymi się wątpliwościami klientów informujemy, że Banki Spółdzielcze nie są spółdzielczymi kasami oszczędnościowo - kredytowymi.

Dodatkowe informacje w tej sprawie zamieszczone zostały także na oficjalnej stronie internetowej Krajowego Związku Banków Spółdzielczych (www.kzbs.pl).

z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego 
w Kamieniu