Placówki i bankomaty

  1. Bank Spółdzielczy w Kamieniu - centrala
    Kamień 297, 36-053 Kamień
  2. Bank Spółdzielczy w Kamieniu, Filia w Łowisku
    Łowisko 292, 36-053 Łowisko