Depozyty

Oprocentowanie depozytów:

Oprocentowanie depozytów (w skali rocznej) - od dnia 03.02.2022 r.

kapitalizacja odsetek

a vista

0,10%

*/

rachunki ROR

0,20%

*/

1 miesięczna

0,50%

**/

2 miesięczna

0,55%

**/

3 miesięczna

0,60%

**/

6 miesięczna

0,70%

**/

9 miesięczna

0,80%

**/

12 miesięczna

1,10%

**/

24 miesięczna

1,20%

**/

36 miesięczna

1,25%

**/

Kapitalizacja odsetek: 31.12. każdego roku */
w dniu zakończenia okresu umownego **/

Przydatne linki:

Do pobrania:

Taryfa opłat i prowizji - wrzesień 2020 r.
Arkusz informacyjny dla deponentów

Zobacz: